MENÜ
Haklarınızı, En Az Sizler Kadar Önemseyen Bir Kurum

“Sağlığınız Gururumuzdur” sloganı ile hizmet veren kuruluşumuzda, yüreğimizdeki insan sevgisiyle sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayabilmemiz için, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, kurumumuzun bir şifa kapısı olarak toplumda kabul görmesini sağlamaktır.

Hasta Hakları
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.

Bilgi İsteme Hakkı

Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme Hakkı

Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlukları
Bilgi Verme

Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.

Önerilere Uyma

Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.